Text Size: A A A
 
CHA<br />HomeEnfòmasyon sou CHAKisa ki NouvoPou Fè AplikasyonPou Rezidan yoPou Mèt Pwopriyete yoPou Moun ki Gen SibvansyonResous KominotèKontakte Nou
Byenveni sou Sitwèb Kreyòl Otorite Lojman Cambridge. Otorite Lojman Cambridge se yon lidè nasyonal nan devlopman, jesyon ak administrasyon kay ki resevwa èd finansye pou pri li ka abòdab pou moun aje, pou fanmi yo, ak moun ki andikape ki pa fè anpil lajan.
Misyon nou se devlope ak jere bon kalite kay a pri abòdab pou moun yo ak fanmi yo  ki pa fè anpil lajan nan yon fason ki ankouraje sitwayènte, kominote ak endepandans.

Sit nou an la pou rann sa pi fasil pou aplikan, rezidan, moun ki genyen koupon ak lòt manm kominote an ki enterese aprann sou nou, genyen aksè a nou ak fè biznis ak nou.
Cambridge Housing Authority
675 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139

Phone: 617.864.3020
Fax: 617.868.5372
TDD: 800.545.1833 x112
CHA Events
septembre 2014
lun.mar.mer.jeu.ven.sam.dim.
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5